Snabbfakta

Koncernen består av 3 bolag

Omsätter cirka 170 mkr

Cirka 110 medarbetare

Cirka 130 enheter varav cirka 60 bilar

Cirka 750 000 mil/år

Verksamhet på följande orter:

  • Östersund
  • Sveg
  • Örebro
  • Västerås
  • Stockholm
  • Södertälje
  • Linköping
  • Halmstad
  • Helsingborg
  • Malmö

En historisk återblick

1951 säljer Kurt Jonsson och Ruben Sandberg en Renault CV 4 och travhästen Kajva och får ihop kontantinsatsen på Lennart Gisslers åkeri. Verksamheten ges sedemera namnet Sandberg & Jonsson Åkeri. Inledningsvis är det fjärrtrafik med Stockholm som mål som gäller, men tids nog växer och breddas verksamheten. 1954 börjar man transportera bensin för Svenska Esso på sträckan Sundsvall - Östersund, som mest rullar 6 tankbilar på detta uppdrag.

60-talets utbyggnad av vattenkraften och de många dammbyggen som sker i regionen gör att åkeriet skaffar anläggningsbilar och grävmaskiner. Under ett drygt årtionde bygger åkeriet dammar och vägar innan man 1972 beslutar att avveckla anläggningssidan av företaget.

1986 går Kurt och Ruben skilda vägar, och tankbilarna säljs till Rubens son Michael. Året efter fusionerar Sandberg & Jonsson med Bilspedition och företaget Bilspedition i Jämtland AB bildas. Inom företaget ryms den trafik som åkeriet tidigare genomfört samt driften av Bilspeditions kontor och terminal i Östersund. Detta sammarbete pågår fram till 1994.

Sedan dess drivs företaget av Kurts dotter Marianne och söner Sven-Olof och Jan. Kärnan har alltid varit gods- och livsmedelstrafik, i huvudsak är uppdragen linjetrafik för Schenkers räkning från Östersund till södra Sverige. Lokal- och kretsdistribution av styckegods och kyl-/frysvaror samt anläggningsfordon ingår också i dagens uppdrag.

Huvudkontoret återfinns sedan 1966 på Fagerbacken i Östersund. Här finner vi förutom kontoret också en egen verkstad och tvätthall för såväl egna fordon som externa kunder.