Hållbarhetspolicy

Hos Sandberg & Jonsson Åkeri arbetar vi med hållbarhet varje dag, allt ifrån källsortering på våra kontor till effektiv ruttoptimering av våra transporter och en ständig strävan av hög lastfyllnadsgrad, allt för att vårt klimatavtryck ska bli så litet som möjligt.
Vi följer gällande miljölagstiftning som berör verksamheten och strävar efter minskad miljöpåverkan inom företaget bla. genom att, använda en hög andel fossilfria drivmedel, ha digitala möten, minska användningen av icke förnyelsebara material.
Våra medarbetare är vår största och viktigaste tillgång. Genom att erbjuda sjyssta villkor som följer gällande avtal, efterlevnad av kör- och vilotider och verkar för ökad trivsel på arbetsplatsen tar vi vårt ansvar som arbetsgivare. Att ha medarbetare som trivs gör oss till en attraktiv arbetsgivare på lång sikt.
Våra transporter måste vara hållbara även ur ett ekonomiskt perspektiv, lönsamheten ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas och göra rätt investeringar. Det ger oss förutsättningar och handlingsutrymme att göra hållbara satsningar som gynnar våra medarbetare, affärspartners och som främjar en bättre miljö.

Vi är certifierad i enlighet med Fair Transport och kontrollerar våra behörigheter med BKY.

Vår första elbil