FÖRETAGET

Koncernen består av 4 bolag:

 • Sandberg & Jonsson AB
 • Sandberg & Jonsson Åkeri AB
 • Sandberg & Jonsson Distribution AB
 • Fagerbacken Service AB
 • Koncernen har cirka 120 medarbetare och 100 enheter, varav 60 lastbilar.
  Vi kör 545.000 mil per år och omsätter cirka 110 mkr per år.

  Sandberg & Jonsson Åkeri AB är linjetransportör åt Schenker med Östersund som bas och trafikerar fjärrlinjerna till/från:

   

  Sandberg & Jonsson Distribution AB sköter ICA´s distribution i Jämtland med 6 fjärrekipage till/från Borlänge och 4 distributionsfordon som utgår från Östersund till samtliga ICA´s butiker i Jämtland. Fjärrekipagen är stationerade i Sveg. Bolaget bedriver även övrig livsmedelsdistribution i länet åt bl a Axfood och Servera.

  Fagerbacken Service AB är vår fullserviceverkstad för tunga fordon. Förutom att serva den egna koncernens fordon har vi även service och försäljning åt ett flertal externa kunder och åkerier.

  Affärsidè:
  Med flexibilitet, seriositet och miljöhänsyn skall Sandberg & Jonsson, inom sin nisch,
  vara åkerimarknadens ledande och mest välkända varumärke i Östersund / Jämtland.